::One more::

 One more

Monday 9 October 2006

 One more  

 

 One more

:: น้องชาย ::

ที่หายๆ ไป.. อาทิตย์นึง ไม่ใช่เพราะว่าซุ่มอ่านหนังสือหรอกนะ
แต่เปนเพราะว่า ..น้องชายทั้ง 4 คนมาอยู่ที่บ้านมะอาทิตย์ที่แล้ว
2 คน ญาติทางพ่อ มาจากบ้านย่า ..ส่วนอีก 2 คน ญาติทางแม่ มาจากกทม.
[[ ตอนนี้ 2 คนจาก กทม. ยังอยู่ ]]
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน RAN กัน 3 เครื่อง ยังไม่พอคนเล่น -*-
ก้เลย.. ให้น้องเล่นกันไป ก้ได้แต่ออน Msn แป๊บๆ เชคเมลล์นิดหน่อย
ไม่ได้เขียนไดอารี่เลย เพราะมันต้องใช้เวลาพอสมควร ~งืมๆ
แต่.. ก้ดีแระ เพราะจริงๆ ก้ไม่ค่อยมีเรื่องอัพเท่าไหร่ จะบ่นๆ ซะมากกว่า ~เง้อ

 

:: My counsins ::

I did not write diary for a week..
because my counsins came to my home (4 younger boys)
2 from Dad's relative and other 2 from Mom's relative.
There are 3 Computers at my home but not enough -*-
So, I used it for check e-mail and online Msn just a little.
But ..that's ok because actually I haven't have more info to write it much.
B'coz most of my diary.. it's just complained -*-

 

 

 One more

:: สอบ ::

เหลือสอบอีกตัวนึง วันพุธนี้
[[ Tourism Business Management ]]
วันนี้เพิ่งสอบไปอีกตัว ~เฮ้อ อย่าไปพูดถึงมันเลย ..ทำไม่ด้ายยย..ย
-*- สาระ!!
ทำไป ก้นั่งคิดคะแนนที่จะได้ ..แระก้คิดเกรดเอง รวมคะแนนแบบเข้าข้างตัวเองสุดๆ
เอาวะ.. น่าจะได้ซัก C เปนได้ขนาดนั้น ~อาการหนัก -*-

 

:: Final Test ::

I have just 1 subject left on Wednesday..
that's is Tourism Business Management
and.. today I just test in another subject ..too difficult -*-
I can not do it  ~really
++ What the hell!!?? ++
I try to calculate my score.. I may get C grade -*-
Damn.. Sucking Grade!!

 

 

 One more

 

 

 One more

:: ออกทริป ครั้งที่ 3 ::

วันพุธนี้แล้ว.. จะออกทริปตอนตี 5
แบบว่า.. สอบเสร็จปุ๊บ เก็บของๆ ตี 5 ล้อหมุน
ท่าจะเหนื่อยนะเนี่ย -*- สู้ๆ
อืม.. ทางที่จะไป ก้ไม่รุว่าน้ำมันท่วมหรือเปล่าสิ ~เง้อ
แล้วจะเอารูปมาแปะทีหลังละกัน

มีเพื่อนโทรไปถามอาจารย์
เพื่อน: จารย์คับๆ ..น้ำท่วมที่อยุธยา เราจะล่องเรือได้เหรอคับจารย์
อาจารย์ป้า: นาตาลี เกลโบวา เค้ายังล่องได้เลย แล้วเราเปนใคร ทำไมถึงล่องไม่ได้ ฮะ??
เพื่อน: -*- เออะ [[ พูดไม่ออก ]]
bra bra bra  ..ขำๆ -*-

 

:: Trip III ::

It's near a time to travel
I will going to some places in Thailand for this trip
with my friends and tourism int' class [[ 3rd year ]]
But some provinces in Thailand had some flooded
and I don't know how about it
I will take some picture for you

 

 

 One more

:: เพื่อนมาหา ::

วันนี้ได้นัดเจอะกะนุ้ย
[[ เพื่อน(ญ)เฮ้วๆ จากกทม. ที่ไปโยเซฯด้วยกัน ]]
มันได้ให้สัญญาไว้ว่า จะมาหาที่เดอะมอ(นอ)แน่ๆ
หลังจากกลับจากโยเซแล้ว
แระเราก้ได้เจอกันที่นี่ สนุกสนานเหมือนเดิม ที่เคยสนุกกันที่นู่น
เสียงหัวเราะ(ที่ป่าโยเซเกือบแตก) ความซกมก เสียงเรอ
แระความจัง(จุด จุด จุด)ของมันก้ยังเหมือนเดิม -*-
เออ.. แต่วันนี้ยังไม่เห็นท่าเดิน แระท่าวิ่งขำๆ เสี่ยวๆ ชวนเตะของมันอะ
ไม่น่าเชื่อว่ามันเรียนมอที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอันดับหนึ่ง
มามะวันเสาร์ จะกลับวันพะหัส ..เราคงได้เจอกันอีกครั้ง ในวันพุธ
ก้ดั๊น ..มาตอนช่วงเรามีสอบกัน -*-
มันสอบก่อน ปิดก่อน ..สบายเฉิบๆ
แต่เราสอบเสร็จแล้ว ยังต้องไปออกทริปอีกง่ะ ..ยังคงไม่ได้พักผ่อน

มันมาแล้วทำให้นึกถึงโยเซอีกครั้ง
[[ ปกติ ก้นึกถึงเกือบทุกวันอยู่แล้ว ]]
คิดถึงบรรยากาศตอนไปนอนที่ถ้ำ ตอนอยู่ห้องครัว กินไอติมกัน
แระที่สำคัญ มีมันเปนสีสันการเดินทางของพวกเรา ตอนทริป LA

นุ้ยเปนคนตรงๆ โผงผางๆ
ถ้าใครไม่รุจักจริงๆ อาจมีหมันไส้ได้ ..เหมือนพวกเราตอนแรกๆ
เปนคนเฮฮา ..บ้าๆ บอๆ แต่มันเปนคนจริงใจ ไม่เสแสร้ง
ความคิดเปนผู้ใหญ่ ..เฉียบดี ชอบบ..บ

อีก 2-3 วัน ..เพื่อน(ช)จากกทม. [[ เด็กโยเซฯ ]]
ก้จะมาอีก 2 คน.. (มอสกะพี)
แต่.. เราคงไม่ได้เจอกะ 2 คนนี้ เพราะวันพะหัสเราต้องออกทริป
เฮ้อ.. น่าเสียดายจัง ดันมาตอนที่เราไม่ว่างซะงั้น
แต่ไม่เปนรัย ..ยังคงมีโอกาสได้เจอกันอีก
ไม่เหมือนพวกเพื่อนที่อยู่เมกา แระเอกวาดอร์ ..ที่ไม่รุว่าเราจะได้เจอกันอีกมั้ย
เฮ้อ.. คิดแล้วเศร้าจัง -*-

 

:: Friends from YNP ::

Today I met Nooy [[ Le nay ]]
Who is come from Bangkok and had studied there
She promised us since stayed in YNP that
someday.. she will come to visit us at our university
She's still the same as staying in YNP
She came last Saturday and will come back her town on Thursday
I don't have more time to meet her..
because I still had Final Test -*-

Mos [[O'mor]] and Pee will coming soon too
may be on Thursday but I may not see them
Because I am on trip -*-
++ What's a pity!! ++
But we have more time to see each other next time
Not like my foreigner friends [[American & Ecuador]]
that I really don't know when we will meet again??
..and have a great time together
++ So sad ++

 

 

 One more

 

 One more

:: เส้นขนาน ::

ฉันคือคน ที่ต้องมาพบ  ค ว า ม ผิ ด ห วั ง 
ทั้งหัวใจหมดกำลังจะเดินได้ต่อ
รักที่มีให้  บ ท เ รี ย น  มากเกินพอ
ว่ามีเพียง  ค ว า ม ช้ำ ใ จ  ตอบแทนให้มา 

ฉันคือคนที่โชคดี เมื่อมีความรัก
รักที่ทำให้สุขใจ เมื่อได้รับมา
แม้ต้องเจอแต่ขวากหนามให้ฟันฝ่า
ก็ยังทนมาถึงวันที่ได้รักใคร

ถ้าไม่เจ็บคงไม่เข้าใจ
ว่าความรัก ทำลายชีวิตของคนเกือบตาย

ก็ต้องเจ็บ ก่อนจะซึ้งใจ
ว่าความรัก แท้จริง มันสวยงามเกินคำบรรยาย

ฉั น ต้ อ ง ร อ อี ก เ ท่ า ไ ร   ถึ ง จ ะ เ จ อ รั ก
รั ก ที่ ม า ต่ อ ชี วิ ต  แ ละ ล ม ห า ย ใ จ

แม้ต้องเหนื่อยกว่าที่จะได้มีใคร
แต่มันก็คุ้มที่รอ เพื่อเจอรักจริง

ก็ ต้ อ ง เ จ็ บ   ก่ อ น จ ะ ซึ้ ง ใ จ
ว่ า ค ว า ม รั ก   แ ท้ จ ริ ง   มั น ส ว ย ง า ม เ กิ น คำ บ ร ร ย า ย
. . แ ล ะ มั น มี ค ว า ม ห ม า ย

By.. Dream Team [[ ปอ AF1 'n ว่าน AF2 ]]

 

 One more  

 

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร เ ขี ย น ไ ด . .

เพื่อสนองความต้องการของเจ้าของได
..อยากเขียนก้เขียน ไม่อยาก ก้ดองมันไว้อย่างนั้น
เพื่อเปนวิทยาทานความรู้รอบตัว (ถ้าเจ้าของมี) ..เหอๆ
เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษของเจ้าของได
เพราะจะเขียน 2 ภาษา เพื่อให้เพื่อนชาวต่างชาติได้อ่าน

ถ้าเพื่อนคนไหน เข้ามาแล้ว.. ไม่ชอบใจหรือไม่เข้าใจในอีกภาษา
ก้อ่านภาษาบ้านเกิดได้ ..ไม่ว่ากัน แต่อย่าดูถูกความคิดของคนนะ
ทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดกันได้ ..ทำอย่างกะตัวเองไม่เคยงั้นแหละ

แต่.. ถ้าเพื่อนคนไหน หวังดี ก้แนะนำการใช้ภาษาได้ค่ะ
ยินดีอ่านทุกความคิดเห็น ..แระจะนำไปคิด แก้ไข/ปรับปรุง
ข อ บ คุ ณ ที่หวังดีนะ

จากใจเจ้าของได ..มู๋ฝ้ายไดอารี่

I write diary for practice my English language
and for my foreigner friends
who wanna read.
I welcome for every comments and every suggestion.

Thanks.

 

 One more  

 

 

 

 One more  One more  One more

 

 One more

 One more  One more  One more  One more  One more  One more

 

 One more  One more  One more

 

 

 

 

 One more  

ขอบคุณไอคอนสวยๆ จาก...

:: http://dun-tu-rang.spaces.live.com ::

 

 

 

 One more

 

 

 

::Because of...::

<<  http://moofai.diaryclub.com/?date=20061003

 

     Share

<< ::Because of...::*So.. so >>

Posted on Mon 9 Oct 2006 19:25

ไม่ได้เข้ามานานเลย

ไดน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะ

ฝากดูแลแบงกะบอสด้วยนะ อิอิ
ไพ   
Mon 9 Oct 2006 23:11 [2]

++ Miss you all.. YNP
++ Take care everyone and Thanks for greeting ^^
มู๋   
Mon 9 Oct 2006 19:27 [1]

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh